Technologie

nanášení povlaků technologií pvd, pacvd a cvd

Povlakovací centrum disponuje všemi 3 technologiemi povlakování: CVD, PACVD a PVD.

Zkratka Název technologie Povlakovací teplota Zařízení
CVD Chemická depozice z plynné fáze
(Chemical Vapour Deposition)
900 - 1100 °C CVD jednotka
PACVD Chemická depozice vrstev za asistence plazmatu
(Plasma Asisted Chemical Vapour Deposition)
450 - 550 °C Ruebig
PVD Fyzikální depozice z plynné fáze
(Physical Vapour Deposition)
180 - 550 °C Hauzer Fx 850
Hauzer Fx 1200

 Široká škála nanášených povlaků v tloušťkách 1 - 15 µm je uvedena v následující tabulce.

Specifikace jednotlivých technologií povlakování

CVD

 • teplota nanášení 900 - 1000 °C
 • tloušťka povlaku 10-15 µm
 • tvrdost 2000 HV
 • kalení a popouštění po povlakování

Výhody:

 • povlakování dutin
 • povlakování průchozích a neprůchozích otvorů o velké štíhlosti
 • pro vysoce výkonné nástroje s vysokými nároky na abrazivní odolnost

Nevýhody:

 • nutno zušlechťovat ocelové nástroje až po povlakování

PACVD

 • povlakovací teplota 450 - 550 °C
 • max. tloušťka povlaku 4 µm
 • tvrdost 2000 - 2600 HV
 • konečné tepelné zpracování před povlakováním
 • plazmová nitridace

Výhody:

 • povlakování dutin
 • povlakování průchozích a neprůchozích otvorů o velké štíhlosti
 • vysoká odolnost proti nalepování barevných kovů a plastů
 • zvýšení odolnosti proti tepelné únavě

Nevýhody:

 • pro některé nástrojové oceli stále vysoká teplota povlakování
 • omezené množství typů povlaků

PVD

 • Povlakovací teplota 180 - 550 °C
 • max. tloušťka povlaku 6 µm
 • tvrdost 1500 - 4000 HV
 • konečné tepelné zpracování před povlakováním
 • plazmová nitridace

Výhody:

 • možnost nanášet povlaky i při velmi nízkých povlakovacích teplotách (malé tepelné ovlivnění základního materiálu nástroje)
 • DLC (Diamond Like Carbon) povlaky s nízkým koeficientem tření

Nevýhody:

 • nelze povlakovat díry a štěrbiny