Výhody povlakování

Co přináší povlakování?

  • Zvýšení abrazivní odolnosti, otěruvzdornosti
  • Zamezení nalepování zpracovávaného materiálu na povrch nástrojů
  • Snížení třecích ztrát
  • Zvýšení životnosti nástrojů

Z toho vyplývá:

  • Snížení spotřeby nástrojů
  • Zvýšení kvality produkce
  • Snížení výrobních nákladů
  • Zvýšení produktivity