CERTIFIKÁTY

Kromě celofiremních certikátů pro systém managementu EN ISO 9001:2008 a EN ISO 14001:2004 vlastní Povlakovací centrum  atesty o posouzení zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s potravinami a pokrmy dle EN ISO 17020.

EN 17020 CrN

tuv

EN 17020 DLC

tuv

EN 17020 TiB2

tuv

EN 17020 TiN

tuv