Opravy forem

Dodáváme kompletní opravy forem na klíč. Jedná se o provedení opravy vložek forem, výměny poškozených jader a ostatních dílů, slícování horní a spodní vložky na tušírovacím lise otiskem a provedení tlakové zkoušky pomocí temperačního zařízení při teplotě až 280°C.

Vlastníme tušírovací lis Erfurt Pyxtus o rozměrech pracovního stolu 2800 x 1800mm s maximálním pracovním tlakem 250t. Rovněž využíváme tlakovací zařízení k odzkoušení provedené opravy na formě a pulzní svařovací zařízení MicroTig pro nanášení velmi malých svárů na dokončených vložkách formy. Velikost housenky dle použitého přídavného materiálu může být i 0,1mm. Z tohoto důvodu je zapotřebí použití mikroskopu během svařování.

Opravy forem