Nástrojářská výroba

Zaměřujeme především na výrobu dílů a forem pro tlakové lití hliníku a vstřikování plastů, výrobu lisovacích, střižných a děrovacích nástrojů. Výroba probíhá převážně na základě výkresové a datové dokumentace dodané zákazníkem. Jsme však také schopni zajistit výrobní dokumentací vlastní konstrukcí.

V nástrojářské výrobě používáme tyto operace:

  • třískové opracování těžce obrobitelných materiálů s tvrdostí do 67 HRC
  • technologie klasického a CNC obrábění
  • CNC obrábění elektroerozí na drátových řezačkách a hloubičkách
  • výroba grafitových a měděných elektrod pro operaci hloubení
  • mezioperační a výstupní kontrola na dotykovém 3D měřícím stole
  • bezdotykové měření optickým přístrojem
  • 3D scan včetně zpětného inženýrství

Nástrojářská výroba- přesné obrábění