Výhody

Mnoho tvarů, které se v současné době vyrábějí svařováním, spojováním, obráběním, kováním, odléváním nebo jinými způsoby, může být ekonomicky nahrazeno použitím válcovaných speciálních profilů.

Výhody válcovaných profilů

  • válcovaný průřez profilů se blíží nebo je finálním výrobkem
  • eliminace ekonomicky a časově náročného mechanického opracování - nižší náklady na obráběcí nástroje
  • klesá hmotnost nevyužitého materiálu (odpad)
  • vhodný design zajistí požadované vlastnosti, přesný tvar a odlehčení finálního výrobku
  • procesem válcování za tepla dochází k zvyšování mechanických vlastností
  • dobrá homogenita metalurgické struktury v příčném směru
  • vyšší rozměrová přesnost a kvalita povrchu v porovnání s jinými technologiemi, např. odléváním

sklad valcu2