Výhody odstředivě litých odlitků

*proti stacionárně litým odlitkům

  • vysoká čistota a homogenita odlitků, nízký obsah nežádoucích nečistot a vměstků
  • lepší mechanické vlastnosti
  • jemnozrnější struktura odlitků
  • možnost výroby vícevrstvých odlitků
  • použití v náročnějších podmínkách
  • nižší surová hmotnost

Výhody odstředivě litých odlitků