Odlitky ze speciálních slitin

Výrobní metoda

  • Odstředivé lití

Provedení:

  • tenkostěnné a tlustostěnné trubky, válce, pouzdra, kroužky a mezikruží

Použití:

  • praktické použití odlitků ze speciálních litin je zejména v místech, které odolávají silným mechanickým nebo teplotním zatížením

Provedení:

  • tepelně zpracované hrubované odlitky nebo kompletně opracované podle požadavků zákazníka
  • nejčastějšími materiály pro odstředivé lití těchto slitin jsou speciální legované litiny a vysoce legované oceli

Záruka kvality:

  • celý proces výroby je kontrolován a monitorován
  • kontrola chemických a mechanických vlastností
  • kontrola rozměrů a tolerancí
  • součástí VÚHŽ jsou akreditované laboratoře a zkušebny

Odlitky ze speciálních slitin