Odlitky z nerezové oceli

Výrobní metoda

  • odstředivé lití

Provedení:

  • tenkostěnné a tlustostěnné trubky, válce, pouzdra, kroužky a mezikruží

Použití:

  • sběrací kroužky, pouzdra pump, kulové ventily, zemnící kruhy, rozvodová kola, oběžná kola, duté hřídele
  • odstředivě lité odlitky jsou v mnoha případech vhodnější než běžně používané polotovary ve formě válcovaných trub, tažených trub, výkovků či skružovaných plechů

Opracování:

  • hrubované nebo kompletně opracované dle požadavků zákazníka

Záruka kvality:

  • celý proces výroby je kontrolován a monitorován
  • kontrola chemických a mechanických vlastností
  • kontrola rozměrů a tolerancí
  • součástí VÚHŽ jsou akreditované laboratoře a zkušebny

Nerezová ocel