Princip odstředivého lití

Naše slévárna vyrábí odlitky metodou horizontálního odstředivého lití (vodorovná osa otáčení) a vertikálního odstředivého lití (vertikální osa otáčení). Základní princip této metody spočívá v lití roztaveného kovu do otáčející se kovové formy. Vysoké otáčky rotující kovové formy a odstředivá síla hmoty roztaveného kovu působí rovnoměrně na kov, který postupně tuhne do tvaru dutého válce nebo kroužku.

Strojní opracování
Strojní opracování