Anodizace pro letecký průmysl

V laboratořích VÚHŽ v současnosti probíhá ověření a optimalizace postupu anodizace typu II dle AMS na ložiskových kostrách pro zákazníka z oblasti civilního letectví. V případě úspěšné aplikace by VÚHŽ byla jediným pracovištěm v ČR, které tuto technologii nabízí.

Anodizace pro letecký průmysl