Reverzní inženýring

Středisko nástrojárna nově nabízí služby reverzního inženýringu. Pomocí 3D snímaní, přenosu dat do SW, následné tvorby 3D dat a konečné tvorby výrobního postupu je nástrojárna schopna vytvořit potřebnou výrobní výkresovou dokumentaci.

Reverzní inženýring
Reverzní inženýring