Laboratoř metalografická

Provádíme komplexní hodnocení mikrostrukturních charakteristik, vč. expertizních činností za účelem nalezení příčin nedostatečné životnosti strojních dílů. Určujeme metalurgické příčiny vzniku neshodné výroby, navrhujeme a prověřujeme nové technologie a doporučujeme nápravná opatření.

HLAVNÍ ČINNOSTI LABORATOŘE

  • optická makroskopie a mikroskopie (hodnocení strukturních stavů, charakteru zpracování výrobků, vlivů prostředí, jakosti povrchových úprav tlouštěk povlaků, hodnocení mikročistoty materiálu, vnitřních vad, podílů a typů strukturních složek),
  • řádkovací elektronová mikroskopie – SEM - (hodnocení povrchů, lomů a struktur materiálů), vč. chemické mikroanalýzy EDS (chemická analýza částic, fází, povrchů, vrstev),
  • provádění služeb, zpracování zpráv a posudků v oblasti strukturních charakteristik a fyzikálních vlastností kovových materiálů; identifikace neznámých kovových materiálů, vč. stanovení jejich normativního ekvivalentu, nebo vhodné náhrady,
  • hodnocení jakosti povrchů, vad, lomů, koroze, makrostruktur, svarů a svarových spojů, vnitřních vad výrobků a materiálů.