Laboratoř mechanických vlastností

Máme široké portfolio nabízených zkoušek mechanických vlastností, prováděných dle standardních i nestandardních – zákaznicky modifikovaných – postupů.

HLAVNÍ ČINNOSTI LABORATOŘE

 • certifikace hutních materiálů typu 3.2 dle EN 10204,
 • tahové/tlakové zkoušky – v rozsahu 10 N až 1000 kN, u vybraných zařízení s možností provádění zkoušek při teplotách od -190 °C do +1100 °C
 • zkoušky rázem v ohybu s použitím rázového kladiva o nominální energii 150 J a 300 J, v rozsahu zkušebních teplot od -190 °C do +1200 °C
 • zkoušky DWTT a DWT s použitím rázového kladiva o nominální energii až 10 kJ, v rozsahu zkušebních teplot od -190 °C do +1200 °C
 • zkoušky tvrdosti dle Brinella, Rockwella a Vickerse v širokém rozsahu měřících stupnic
 • zkoušky tvrdosti s použitím přenosných tvrdoměrů typu Leeb (sondy C, D, G),
 • zkoušky povlaků: instrumentované měření tvrdosti v nanoindentačním režimu, zkoušky adheze, kalotest
 • creepové zkoušky s možností snímání deformace
 • zkoušky únavy a lomové mechaniky
 • zkoušky drsnosti povrchu s použitím laboratorních i přenosných přístrojů
 • technologické a jiné zkoušky (zkoušky ohybem, navíjením, krutem, hlubokotažnosti, zkoušky otěrem, tepelné zpracování, step-cooling test …)
 • kalibrace nestanovených termočlánků a teplotních čidel

Ve spolupráci s ostatními laboratořemi divize nabízí poradenství v oblasti materiálového inženýrství.