Laboratoř korozní

Zaměřujeme se na hodnocení korozní odolnosti kovových materiálů a ochranných vlastností různých druhů kovových i nekovových, anorganických i organických povlaků (fosfáty, chromáty, nátěry, maziva …). Hlavním oborem činnosti v oblasti zkušebnictví jsou laboratorní expoziční zkoušky, které umožňují provádět hodnocení materiálů ve specifických prostředích za různých standardizovaných podmínek. Provádíme i další typy korozních zkoušek, hodnocení jakostních parametrů povlaků a komplexní hodnocení příčin korozní degradace materiálů v různých provozních prostředích, s možností doplnění o analytické činnosti v rámci kooperace s ostatními laboratořemi.

HLAVNÍ ČINNOSTI LABORATOŘE

 • korozní zkoušky materiálů, výrobků a různých druhů protikorozních úprav
  • v solné mlze dle norem ČSN ISO, DIN, ASTM
  • kondenzační atmosféře dle norem ČSN, DIN
  • cyklické korozní a klimatické zkoušky, např. PV 1210, VDA 62 – 415
  • zkoušky při trvalé nebo střídavé expozici v kapalných médiích
 • zkoušky odolnosti legovaných ocelí a slitin vůči mezikrystalové korozi
 • kontrola jakosti povrchových úprav (plošná hmotnost, tloušťka, přítomnost pasivace, chemické složení vícevrstvých a slitinových povlaků)
 • zkoušky ochranné účinnosti konzervačních prostředků a obalových systémů, zkoušky korozně-inhibičních vlastností maziv, obráběcích a hydraulických
 • posuzování stupně korozního poškození vnitřního povrchu ocelových produktovodů (potrubí), vodojemů, nádrží
 • posouzení korozních účinků technologických vod (tlakové vody, chladící vody), izolačních a jiných kontaktních hmot na kovové materiály
 • hodnocení charakteru korozního napadení kovů včetně posouzení příčin koroze, analýzy úsad a korozních produktů
 • posouzení korozní agresivity prostředí (provozní atmosféry, skladovací podmínky, přepravní podmínky)

Zkušební činnost Korozní laboratoře je doplňována činností expertizní v oboru koroze kovových materiálů, výrobků nebo zařízení.