ANODIZACE AMS 2488

Nabízíme nízko až středně objemovou kapacitu dodávek povrchové úpravy vybraných slitin neželezných kovů – zejména titanu – procesem anodizace v silně alkalickém elektrolytu, v souladu s normou AMS 2488.

Technologie umožňuje výrobu tzv. tvrdé anodizace s označením „Typ II“ i anodizace barevné na principu interference oxidické vrstvy bez použití organických barviv při zatěsnění. Linka je koncipována pro práci v současnosti nejpokrokovějším režimu povrchové oxidace MAO/PEO (Micro Arc Oxidation/Plasma Electrolytic Oxidation), která svými vlastnostmi převyšuje konvenční postupy zpracování.

Výrobní linka je uzavřeným procesem, vč. předpřípravy a finalizace povrchu zpracovávaných dílů.

Pracoviště je certifikováno dle ISO 13485; ad hoc zákaznická notifikace provozu pro potřeby stanovených výrobků je možná.

Pro ostatní technické informace kontaktujte vedoucího střediska Laboratoře a zkušebny.