Certifikáty a osvědčení

Laboratoře a zkušebny VÚHŽ a. s. jsou zkušební laboratoří č. 1053, akreditovanou ČIA podle ISO/IEC 17025; dále mají v rámci VÚHŽ a. s. zavedeny systémy managementu jakosti podle ISO 9001 a ISO 14001.

Seznam akreditovaných zkoušek je uveden v Příloze k Osvědčení o akreditaci. Vybrané laboratoře mají pro stanovené oblasti zkoušek zaveden flexibilní rozsah akreditace typu I a II. Další informace na www.cai.cz.

Laboratoře a zkušebny VÚHŽ a. s. jsou dále členem SČZL (Sdružení českých zkušeben a laboratoří) s právem používat razítko „Zkušebny s uznanou činností SČZL“. Laboratoře a zkušebny se pravidelně úspěšně zúčastňují mezilaboratorních porovnávacích zkoušek.

Osvědčení

Certifikáty a osvědčení

Příloha

Certifikáty a osvědčení

ICO, ILAC, IAF

Certifikáty a osvědčení

SČLZ

Certifikáty a osvědčení

MPZ

Mezilaboratorní porovnávací zkoušky